БЕЗПЛАТНА ПРАВНА ПОМОЩ

МОЖЕМ ДА ПРЕДЛОЖИМ АДЕКВАТНА ЗАЩИТА И СЪДЕЙСТВИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЦЯЛАТА СТРАНА

БЪЛГАРСКИ ПРАВНИ УСЛУГИ
Национален Център за Безплатна Правна Помощ

ОТДЕЛЯ СПЕЦИАЛНИ УСИЛИЯ ЗА УСПЕШНОТО ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪДЕБНИ ДЕЛА СРЕЩУ:

ТОПЛОФИКАЦИЯ

срещу всички ТОПЛОФИКАЦИОННИ ДРУЖЕСТВА на територията на БЪЛГАРИЯ

В и К

срещу СОФИЙСКА ВОДА, ВОДОСНАБДЯВАНЕ и КАНАЛИЗАЦИЯ на територията на БЪЛГАРИЯ

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ дружества

ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ, ЕНЕРГО-ПРО/Е.ОН/, EVN БЪЛГАРИЯ

МОБИЛНИ ОПЕРАТОРИ и ТЕЛЕВИЗИИ

срещу МТЕЛ /Mtel - Мобилтел ЕАД/, ВИВАКОМ /Vivacom – БТК/, ТЕЛЕНОР /Telenor – Глобул/ и други

НАП, МИТНИЦИ, КОМИСИИ

срещу НАП, МИТНИЦИ, КОМИСИИ

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ компании

срещу Общозастрахователни компании и Животозастрахователни компании

БАНКИ

срещу БАНКИ И ФИРМИ за бързи кредити и бързи заеми

ЕСПЧ, СЕС, ПРАВО НА ЕС

Европейският съд по правата на човека ЕСПЧ, Съда на Европейския съюз СЕС, Право на европейския съюз ПРАВО НА ЕС

ЧСИ, ДСИ

срещу Частни съдебни изпълнители ЧСИ, Държавни съдебни изпълнители ДСИ

други ТЪРГОВСКИ И ГРАЖДАНСКИ СПОРОВЕ

ТЪРГОВСКИ И ГРАЖДАНСКИ СПОРОВЕ